TCVT Examinatoren gezocht

Wij zijn voor diverse TCVT-kwalificaties op zoek naar examinatoren die onafhankelijk de praktijkexamens van TCVT willen examineren. Het betreft onder andere de kwalificaties Mobiele Torenkraan, Mobiele kraan en Funderingsmachine.

Functieprofiel

Tijdens de afname van een praktijkexamen, beoordeelt een examinator de kennis, vaardigheden en de competenties van kandidaten. De praktijkexamens zijn gebaseerd op de van toepassing zijnde eind- en toetstermen van de diverse TCVT kwalificaties.

Van de examinator wordt verwacht dat hij/zij:

 • begrip heeft voor de invloed die een examensituatie heeft op het gedrag van kandidaten;
 • op correcte wijze omgaat met de kandidaten en opdrachtgever;
 • een optimaal klimaat weet te scheppen voor de kandidaat, zodat kennis en opgedane ervaring, inzicht, vaardigheden en gedrag zo goed mogelijk uit de verf komen;
 • een objectieve beoordeling geeft van de kennis en het inzicht van de kandidaat;
 • nauwgezet de voorschriften in acht neemt die voor elk examenonderdeel gelden;
 • zorgdraagt voor een correcte afwikkeling van het administratieve proces.

Functie-eisen

 • In het bezit van een geldig persoonscertificaat van het betreffende certificatieschema;
 • In het bezit van actuele praktische en theoretische aantoonbare kennis van het vakgebied (o.a. kennis van de Machinerichtlijn, Arbobesluit, Arbocatalogus);
 • In het bezit van een geldig VOL-VCA diploma;
 • Representatief en betrouwbaar;
 • Goede communicatieve vaardigheden;
 • Het vermogen besluitvaardig op te treden;
 • Integer, niet gevoelig voor druk en beïnvloeding;
 • Enkele dagdelen per week beschikbaar om examens af te nemen.

 

Voorafgaand aan definitieve aanstelling zal de examinator een examinatorentoets, onder auspiciën van een certificerende instelling, met positief resultaat dienen af te ronden, alvorens aangesteld te kunnen worden.

Indien u interesse heeft in deze functie, verzoeken wij u contact op te nemen met XY Masterclass. U kunt uw CV met uw motivatiebrief mailen naar info@xymasterclass.nl

 

Recent Posts
nieuws_sog-examinatorennieuws-tcvt