Sinds 1 januari 2017 is het verplicht de vakbekwaamheid van uitvoerend personeel op een neutrale, objectieve en eenduidige wijze aan te kunnen tonen, te registreren en te bewaken. De aantoonbaarheid van de vakbekwaamheid van het personeel kan middels diplomering (MBO) of men kan kiezen voor persoonscertificering. De certificerende instelling geeft bij een positief advies van het examenbureau een persoonscertificaat af voor de steigerbouwer, welke wordt geregistreerd in het Centraal Diploma Register (CDR).

Het beheer van het certificatieschema en van de vakbekwaamheidsprofielen wordt verzorgd door de Stichting Veilig Werken op Hoogte (SVWOH). De examens worden uitgevoerd conform de standaard die is vastgelegd door deze stichting. De SVWOH richt zich op het bevorderen van het veilig werken op hoogte, de bijbehorende scholingsstructuur en het aantoonbaar maken van vakbekwaamheid en deskundigheid van personen die dagelijks (in)direct betrokken zijn bij het verschaffen van een veilige tijdelijke werkplek op hoogte.