SOG examinatoren gezocht

Wij zijn voor diverse SOG-kwalificaties, opgenomen in de SSVV Opleidingengids, op zoek naar examinatoren die onafhankelijk willen examineren. Het betreft onder andere de kwalificaties, Veilig Werken met de Vorkheftruck, Hoogwerker, Verreiker en Aanslaan en Begeleiden van Lasten. Zie hieronder het functieprofiel.

Functieprofiel
Een examinator beoordeelt de kennis, vaardigheden en competenties van kandidaten, gebaseerd op de van toepassing zijnde eind- en toetstermen van de diverse kwalificaties van het SSVV.
De onafhankelijke beoordeling is een examenresultaat met een onderbouwing aan de hand van een antwoordmodel en de opgestelde beoordelingscriteria.

Van de examinator wordt verwacht dat hij/zij:
• begrip heeft voor de invloed die een examensituatie heeft op het gedrag van kandidaten;
• een optimaal klimaat weet te scheppen voor de kandidaat, zodat kennis en opgedane ervaring, inzicht, vaardigheden en gedrag zo goed mogelijk uit de verf komen;
• een objectieve beoordeling geeft van de kennis en het inzicht van de kandidaat;
• nauwgezet de voorschriften in acht neemt die voor elk examenonderdeel gelden.

Functie-eisen
• Minimaal 2 jaar aantoonbare en recente ervaring in het vakgebied;
• Geldig VOL-VCA diploma;
• In het bezit van een geldig certificaat van de betreffende SOG kwalificatie;
• Representatief en betrouwbaar;
• Goede communicatieve vaardigheden;
• Het vermogen besluitvaardig op te treden;
• Enkele dagdelen per week beschikbaar om examens af te nemen.

De kandidaat examinator wordt beoordeeld bij de afname van een examen door middel van een assessment, die met positief resultaat afgerond moet worden. Ook zal er een training examinatorvaardigheden gevolgd dienen te worden in het eerste jaar ná definitieve aanstelling.

Indien u interesse heeft in deze functie, verzoeken wij u contact op te nemen met XY Masterclass. U kunt uw CV met uw motivatiebrief mailen naar info@xymasterclass.nl

Recent Posts
nieuws-tcvt