Meewerkend Voorman – in opdracht van Stichting Educatie Verticaal Transport

Deze branchekwalificerende opleiding is niet alleen bestemd voor medewerkers die in de praktijk daadwerkelijk de functie van meewerkend voorman bekleden. Ook voor machinisten die in bepaalde gevallen – bijvoorbeeld indien meerdere kranen van het bedrijf op één werk staan –  de leiding op zich nemen en ter plaatse het contact met de opdrachtgever onderhouden, biedt deze opleiding veel toegevoegde waarde. Daarnaast is de opleiding ook heel geschikt voor bijvoorbeeld machinisten of planners, die incidenteel worden ingezet om een werk op te nemen en voor te bereiden.

Gedurende de opleiding wordt van de cursist verwacht te handelen als zijnde een meewerkend voorman. Aspecten als een positieve instelling, afspraken nakomen, huiswerk en vakopdrachten maken, collegialiteit en rekening houden met anderen, is vanzelfsprekend gedrag voor een meewerkend voorman en dus ook voor een cursist.

Examen

De opleiding wordt afgesloten met een (onafhankelijk) examen in de vorm van een eindcase. Het uitgangspunt van het examen is dat de kandidaat aan de hand van een probleemstelling een bepaalde prestatie en presentatie moet kunnen realiseren; namelijk het toevoegen van de waarde van een meewerkend voorman aan de uitvoering van de opdracht. Bij de beoordeling van de eindcase wordt zowel op deskundigheid (de beste technische en kostenbewuste c.q. economische oplossingen) als op veiligheid gelet en op de manier waarop die oplossing gepresenteerd wordt.

Voor meer informatie over de opleiding: www.sevt.nl