Stichting veilig werken op hoogte en DNV GL bestendigen samenwerking

Op 15 mei 2018 is onderstaand bericht op de website van het SVWOH gepubliceerd;

De Stichting Veilig Werken op Hoogte (SVWOH) en certificerende instelling DNV GL bestendigen de samenwerking vanaf 1 januari 2018. Met de nieuwe overeenkomst kan gericht verder gebouwd worden aan de kwaliteit van opleidingscertificaten (via eind- en toetstermen),examens en de registratie van diploma’s en persoonscertificaten in het Centraal Diploma Register (CDR) en Certcheck (www.certcheck.nl). De vakbekwaamheid en veiligheidsperceptie van medewerkers die betrokken zijn bij het werken op hoogte kan zo verder worden verbeterd.

Het overleg dat gedurende de afgelopen maanden tussen beide partijen plaatsvond, heeft geleid tot een samenwerking die een einde maakt aan de onduidelijkheid over het certificeren van personeel dat actief is in de steigerbouw en over andere beroepen die onder het werkterrein van de SVWOH vallen.

Per direct zullen de tijdelijke certificaten die sinds 1 januari 2018 zijn verstrekt, met terugwerkende kracht door DNV GL worden omgezet naar een officieel persoonscertificaat. Daarbij wordt de standaardprocedure doorlopen die ook is vastgelegd in het examenreglement. De examenorganisatie is verantwoordelijk om de complete resultaten van de geëxamineerde kandidaten aan DNV GL te rapporteren, zodat er een formele certificatiebeslissing genomen kan worden. Indien de certificatiebeslissing positief is, zal er per certificaat een bedrag van € 65,= in rekening gebracht worden.

Als onderdeel van de nieuwe samenwerkingsovereenkomst zijn ook afspraken gemaakt over de certificering van werknemers die in het buitenland (Polen, Litouwen, etc.) worden klaargestoomd voor de Nederlandse markt. Hiertoe zijn de examens voor Monteur en 1e Monteur steigerbouw beschikbaar in een groot aantal verschillende talen.

Met de succesvolle afsluiting van het overleg en de voortzetting van de samenwerking tussen SVWOH en DNV GL wordt de rust in de markt voor het veilig werken op hoogte hersteld. De aandacht richt zich dan ook verder op de ontzorging van de sectoren waarin veilig werken op hoogte centraal staat. Daarbij gaat het zoals in de bouw, industrie, petrochemie en offshore.

Voor het beheer, onderhoud en ontwikkeling van examenvragen en praktijkopdrachten maakt SVWOH gebruik van een Examencommissie. De examens worden afgenomen door examenorganisaties, waarvan er inmiddels zes zijn: International Quality Consultancy (IQC), Koninklijke PBNA, Pontifex Certificatie, Stichting Nederlands Exameninstituut, World Exams en XY Masterclass.

Dordrecht, 15 mei 2018

Recent Posts