Status nieuwe praktijkopdrachten 1e monteur Steigerbouw

Op maandag 22 maart 2021 heeft SVWOH een digitale bijeenkomst gehad met examinatoren, betreffende het nieuwe praktijkexamen 1e Monteur. Het onderstaande is hierover gecommuniceerd door SVWOH.

Op grond van de input van de examinatoren zijn er nog enkele kleine bijstellingen voorgesteld aan de tekeningen en de beoordelingslijst. Deze bijstellingen worden nog voorgelegd aan de examencommissie, en door het tekenbureau worden de tekeningen aangepast.

Vanaf 6 april zullen de examenstukken van de eerste versie, met de materiaallijst, via de digitale omgeving worden uitgeleverd.

Zoals ook bij Monteur is er een overgangsperiode. U kunt nog tot eind mei gebruik maken van het oude examen. Vanaf 1 juni is gebruik van het nieuwe examen verplicht.

Recent Posts