Machinist Mobiele Kraan (W4-01)

Het TCVT RA -examen Mobiele Kraan bestaat uit een theorie- en een praktijkexamen.

Theorie-examen
Het theorie-examen wordt digitaal afgenomen. Het examen bestaat uit 50 meerkeuzevragen, waarvan minimaal 42 vragen goed beantwoord moeten worden om een voldoende te halen.

Het theorie-examen duurt 90 minuten.

Praktijkexamen
De kandidaat krijgt van de examinator een praktijkopdracht die in 240 minuten uitgevoerd dient te worden onder toezicht van de examinator. Na afloop zal de examinator het examen met de examenkandidaat evalueren en krijgt de examenkandidaat een positief of negatief advies. De definitieve registratiebeslissing ligt bij TCVT RA.

Machinisten met een geldig TCVT RA-registraat zijn automatisch gecertificeerd als Hijsbegeleider (TCVT W4-08). Het behaalde Registraat Machinist Mobiele kraan geeft ook de bevoegdheid om te draaien op een Autolaadkraan met hijsfunctie, Grondverzetmachine met hijsfunctie en Verreiker met hijsfunctie.

Voor actuele informatie over onder andere eind- en toetstermen: www.tcvt-ra.nl.