Machinist KROL (W5-02)

Het TCVT-examen Machinist KROL (kraan op lorries) bestaat alleen uit een praktijkexamen.

Om in aanmerking te komen voor een Machinist KROL TCVT W5-02 certificaat, moet je in het bezit zijn van een geldig railAlert-certificaat Gereedschapsmachinist en een TCVT-certificaat Machinist Grondverzetmachine met hijsfunctie WSCS W4-05 of Machinist Mobiele Kraan WSCS W4-01. Het certificaat Machinist Krol TCVT W5-02 is sinds 1 april 2016 verplicht.

Praktijkexamen
De kandidaat krijgt van de examinator een tweetal praktijkopdrachten die in 240 minuten uitgevoerd dienen te worden onder toezicht van de examinator. Na afloop zal de examinator het examen met de examenkandidaat evalueren en krijgt de examenkandidaat een positief of negatief advies. De definitieve certificatiebeslissing ligt bij TCVT.

Voor actuele informatie over onder andere eind- en toetstermen: www.tcvt.nl.