Machinist Grondverzetmachine met hijsfunctie (W4-05)

Het TCVT RA-examen Machinist Grondverzetmachine met hijsfunctie bestaat uit een theorie- en een praktijkexamen.

Theorie-examen
Het theorie-examen wordt digitaal afgenomen. Het examen bestaat uit 50 meerkeuzevragen, waarvan minimaal 42 vragen goed beantwoord moeten worden om een voldoende te halen.

Het theorie-examen duurt 90 minuten.

Praktijkexamen
De kandidaat krijgt van de examinator een praktijkopdracht die in 240 minuten uitgevoerd dient te worden onder toezicht van de examinator. Na afloop zal de examinator het examen met de examenkandidaat evalueren en krijgt de examenkandidaat een positief of negatief advies. De definitieve registratiebeslissing ligt bij TCVT RA.

Voor actuele informatie over onder andere eind- en toetstermen: www.tcvt-ra.nl.