Keurmeester Hef- en hijsgereedschappen (W1-02)

Het TCVT-examen Keurmeester Hef- en hijsgereedschappen bestaat uit een theorie- en een praktijkexamen.

Theorie-examen
Het theorie-examen wordt digitaal afgenomen. Het examen bestaat uit 50 meerkeuzevragen, waarvan minimaal 42 vragen goed beantwoord moeten worden om een voldoende te halen.

Het theorie-examen duurt 90 minuten.

Praktijkexamen
De kandidaat krijgt van de examinator een aantal praktijkopdrachten die in 120 minuten uitgevoerd dienen te worden onder toezicht van de examinator. Na afloop zal de examinator het examen met de examenkandidaat evalueren en krijgt de examenkandidaat een positief of negatief advies. De definitieve certificatiebeslissing ligt bij TCVT.

Voor actuele informatie over onder andere eind- en toetstermen: www.tcvt.nl.