Aanpikker Bouw (W4-09)

Het TCVT-examen Aanpikker bouw bestaat uit een praktijkexamen.

Praktijkexamen
De kandidaat krijgt van de examinator een praktijkopdracht die in 120 minuten uitgevoerd dient te worden onder toezicht van de examinator. Na afloop zal de examinator het examen met de examenkandidaat evalueren en krijgt de examenkandidaat een positief of negatief advies. De definitieve certificatiebeslissing ligt bij TCVT.

Voor actuele informatie over onder andere eind- en toetstermen: www.tcvt.nl.