Uitvoerder Verticale en Horizontale Transportprojecten (UVHTP) – in opdracht van Stichting Educatie Verticaal Transport (SEVT)

De branchekwalificerende opleiding UVHTP is bestemd voor medewerkers die vanuit hun rol als meewerkend voorman willen doorgroeien naar de functie van uitvoerder. Het accent van de opleiding ligt dan ook sterk op leidinggevende aspecten, vergroten van technische inzichten en projectvoorbereiding en projectmanagement.

De totale opleiding omvat vier blokken en duurt twee jaar. Gedurende deze twee jaar wordt de cursist opgeleid tot deelname aan het (onafhankelijke) examen dat leidt tot het certificaat.

Examen

Het examen bestaat uit een drietal onderdelen: een schriftelijk theorie-examen, het maken van een hijsplan en een mondeling examen.

Voor meer informatie over de opleiding: www.sevt.nl