Bouwlasten Veilig Aanslaan (BLVA) – in opdracht van SOMA Bedrijfsopleidingen, Mammoet Training Center en Plusport

Om medewerkers die werkzaam zijn in de bouw te certi­ficeren en nog meer bewust te maken van gevaarlijke werkomstandigheden, hebben SOMA Bedrijfsopleidingen, Plusport en Mammoet Training Center voor deze doelgroep de opleiding Bouwlasten Veilig Aanslaan ontwikkeld. Een aantal van de onderwerpen die in deze opleiding behandeld worden, zijn goede communicatie, een juiste keuze van het hijsgereedschap en het op de juiste wijze aanslaan van lasten.

Examen
De praktijkdagen worden afgesloten met een theorie- en een praktijkexamen. Wanneer beide onderdelen met een voldoende worden afgesloten, ontvangt de deelnemer een persoonscertificaat ‘Bouwlasten Veilig Aanslaan’. Dit certificaat is 5 jaar geldig.

Voor meer informatie over deze opleiding:
www.mammoettrainingcenter.com
www.somabedrijfsopleidingen.nl
www.plusport.com