XYbeeldmerk.2011


XY Masterclass B.V. is een onafhankelijk, NEN-EN-ISO 9001 gecertificeerd, examenbureau, gespecialiseerd in het afnemen van examens op onder andere het gebied van horizontaal en verticaal transport, bouw- en infra sector en de petro-chemische industrie.

XY Masterclass richt zich onder meer op het afnemen van theorie- en praktijkexamens volgens de TCVT en werken op hoogte examenschema’s onder toezicht van Certificeringinstelling DNV Business Assurance.

XY Masterclass is sinds 1 augustus 2008 door Stichting Samenwerken voor Veiligheid (SSVV) erkend als SRTV exameninstelling voor het examineren van kwalificaties uit de Gids Opleidingen Risicovol werk/SSVV Opleidingengids (SOG).

Daarnaast ontwikkelt, beheert en actualiseert XY Masterclass ook specifieke certificeringschema’s (toets- en eindtermen) en itembanken voor opleidingscentra. Hierdoor wordt onafhankelijke toetsing en certificering voor diverse opleidingen gerealiseerd.

Om de ontwikkeling, het beheer en het actualiseren van verschillende certificatieschema’s te kunnen waarborgen heeft XY Masterclass verschillende commissies in haar structuur/netwerk zoals een College van Deskundigen, Waarborgcommissie en Examencommissies.

Met een team van ruim 40 vakinhoudelijke examinatoren en toezichthouders heeft XY Masterclass regionale spreiding over heel Nederland. Ook examens in het Engels of Duits kunnen worden afgenomen.

Onze klanten zijn onder andere de opleidingscentra uit de transport sector, bouw- en infra sector en petro-chemische industrie.