Voorstellen nieuwe kwalificatie ‘Aanslaan en Begeleiden van Lasten’ (ABvL) uitgewerkt

 In SOG

Op 3 oktober 2017 heeft VCA Infra via een nieuwsbericht op de website de onderstaande informatie geplaatst over de ‘doorontwikkeling BvL en VVL-H’.

Inmiddels is ook de VOMI overtuigd van Aanslaan en Begeleiden van Lasten als startkwalificatie voor het aanslaan van lasten onafhankelijk van het type hijsmiddel.

De voorstellen voor de gewenste inhoud van de nieuwe kwalificatie ‘Aanslaan en Begeleiden van Lasten’ (ABvL) zijn uitgewerkt in examendocumenten die door de betreffende WBC zijn vastgesteld. Deze examendocumenten zijn nog in concept. Het praktijkexamen ABvL wordt nog getest.

We streven er naar om de invoering per 1 maart 2018 in te laten gaan. De bestaande BvL-kwalificatie wordt per 1 maart 2018 stopgezet.

De VVL-H-kwalificatie blijft grotendeels gelijk. Er is een wijziging in de hulpmiddelen aangebracht en in de examentijd:

  • In plaats van met een transportmiddel moet het pijpstuk (opdracht A) met een kraan of ander dynamisch hijsmiddel worden opgepakt;
  • In plaats van gebruik te maken van 2x kettingtakel, wordt nu 4x kettingtakel voorgeschreven en 2x pulllift in plaats van 4x;
  • Op basis van ervaringen met het huidige praktijkexamen en een beperktere inzet van pullliften is de duur van het praktijkexamen teruggebracht van 180 minuten per koppel naar 120 minuten per koppel;
  • Er is geen combi-opleiding van ABvL en VVL-H gemaakt. Wel bestaat de mogelijkheid beide kwalificaties direct na elkaar aan te bieden. In dat geval zijn in het UVE richtlijnen opgenomen hoe het praktijkexamen dan efficiënt ingericht moet worden.

Voor houders van het diploma BvL is er een overgangsregeling. Het diploma behoudt zijn geldigheid tot de datum waarop het diploma verloopt. Houders van dit diploma zijn vrijgesteld voor het diploma ABvL en VVL-H.  Zie hiervoor de tabel ‘Gelijkstelling SOG-kwalificatie’.

Recent Posts
examens-sogexamens-sog