XY Masterclass per 1 januari 2019 erkent als SOOB exameninstelling voor de SOOB gesubsidieerde opleiders voor het branche examen Ladingzekeren.

Op verzoek van de bedrijfstak goederenvervoer heeft het Sectorinstituut Transport en Logistiek een certificatieschema ontwikkelt met daarin de eisen van de opleiding en het examen voor Ladingzekeren. In het certificatieschema staat beschreven waar de opleiding en opleider aan moeten voldoen en wat de eind- en toetstermen zijn, inclusief examenreglement.

De opleiding wordt afgesloten met een onafhankelijk theorie examen, ontwikkelt en afgenomen door XY Masterclass. Tijdens de opleidingsdag moet de kandidaat ook een praktijkopdracht maken.

Het is mogelijk om deze opleiding met SOOB subsidie te volgen. De opleiding en opleider moeten CCV erkend zijn om in aanmerking te komen voor bijschrijving van de uren voor code 95. Zie hiervoor ook  https://www.soobsubsidiepunt.nl/ .

Op onderstaande link kan het certificatieschema en examenreglement voor de opleiding Ladingzekeren worden gedownload.
https://www.stlwerkt.nl/leren/opleiding-en-scholing/branche-examen-ladingzekeren

Indien u meer informatie wilt ontvangen, dan verzoeken wij u om contact met ons op te nemen via info@xymasterclass.nl of 085-4890285

Recent Posts
nieuws-tcvtnieuws-tcvt