Verlenging Dispensatieregeling rijbewijzen VCA Infra

Vanuit VCA Infra hebben wij op 08-09-2020 onderstaand bericht ontvangen.

 

Eerder hebben wij u geïnformeerd over de dispensatieregeling vanuit de Rijksoverheid met betrekking tot de geldigheid van rijbewijzen.

De geldigheidsduur van rijbewijzen is nu opnieuw verlengd.

De geldigheidsduur van alle Nederlandse rijbewijzen die in de periode van 1 februari 2020 tot en met 30 november 2020 (zijn) verlopen, wordt met negen maanden worden verlengd.

In de berichtgeving vanuit de Rijksoverheid en het CBR staat vermeld dat de dispensatie geldt voor alle EU-rijbewijzen. Wij wijzen u er op dat buitenlandse rijbewijzen niet tot de geldige identiteitsbewijzen behoren voor wat betreft de VCA- en SOG-examinering. Voor de VCA- en SOG-examinering houdt dit in dat de dispensatie alléén geldt voor (verlopen) rijbewijzen, afgegeven door een Nederlandse overheidsinstantie.

Voorbeeld, een kandidaat mag zich bij het examen identificeren met een Nederlands rijbewijs dat is/zal verlopen in de periode 1 februari 2020 tot en met 30 november 2020. Indien de kandidaat géén rijbewijs kan overleggen of een rijbewijs heeft uit een ander land, dan biedt de regelgeving voldoende alternatieve manieren voor identificatie.

Zie ook:

https://www.cbr.nl/nl/over-het-cbr/over/laatste-nieuws/nieuws/alle-nederlandse-rijbewijzen-en-code-95-negen-maanden-langer-geldig.htm

 

Recent Posts