Machinist Funderingsmachine Groot (W4-03)

Het TCVT-examen Machinist Funderingsmachine Groot bestaat uit een theorie- en een praktijkexamen.

Theorie-examen
Het theorie-examen wordt digitaal afgenomen. Het examen bestaat uit 50 meerkeuzevragen, waarvan minimaal 42 vragen goed beantwoord moeten worden om een voldoende te halen.

Het theorie-examen duurt 90 minuten.

Praktijkexamen
De kandidaat krijgt van de examinator een praktijkopdracht die in 240 minuten uitgevoerd dient te worden onder toezicht van de examinator. Na afloop zal de examinator het examen met de examenkandidaat evalueren en krijgt de examenkandidaat een positief of negatief advies. De definitieve registratiebeslissing ligt bij TCVT RA.

Voor actuele informatie over onder andere eind- en toetstermen: www.tcvt-ra

.nl.

Machinist Funderingsmachine Klein (W4-02)

Het TCVT RA-examen Machinist Funderingsmachine Klein bestaat uit een theorie- en een praktijkexamen.

Entreecriteria:

Voor de eerste afgifte van het wettelijk verplichte persoonscertificaat machinist kleine funderingsmachine volgt onderstaand een opsomming van de eisen.

De kandidaat dient te voldoen aan de volgende entreecriteria:

  • voldoende materieelkennis hebben;
  • voldoende materiaalkennis hebben;
  • machinegevoel bezitten;
  • veilig en milieuverantwoord kunnen werken;
  • de Nederlandse taal beheersen op leeskennisniveau A1 en schrijfkennisniveau B2 of gelijkwaardig voor examinering in Duitse of Engelse taal;
  • beschikken over het certificaat A ‘Werken aan funderingen’ van de opleiding tot Funderingswerker. Met dit certificaat wordt gelijkgesteld de diploma’s of certificaten van de opleidingen ‘machinist kleine funderingsmachine’ en/of ‘funderingswerker kleine funderingsmachine’ en/of ‘heier II/aankomend funderingswerker’;
  • Werknemers die langer dan 5 jaar in een van bovenstaande functies hebben gewerkt zonder in het bezit te zijn geweest van een oud certificaat Machinist Mobiele Hei-installatie, hoeven uitsluitend het praktijkexamen TCVT Machinist Kleine Funderingsmachine te volbrengen om een TCVT-certificaat Kleine Funderingsmachine te mogen ontvangen.

Praktijkexamen
De kandidaat krijgt van de examinator een praktijkopdracht die in 240 minuten uitgevoerd dient te worden onder toezicht van de examinator. Na afloop zal de examinator het examen met de examenkandidaat evalueren en krijgt de examenkandidaat een positief of negatief advies. De definitieve certificatiebeslissing ligt bij TCVT RA.

Voor actuele informatie over onder andere eind- en toetstermen: www.tcvt-ra.nl.