Mobile Crane Operator

Het ECOL Mobile Crane Operator examen kan in het Engels of in je eigen taal worden afgenomen (op voorwaarde dat er een opleidingsinstituut is in het betreffende land) en bestaat uit een praktijk examen, een theorie examen en een taaltoets.

Theorie examen
Het theorie examen wordt digitaal afgenomen en bestaat uit 60 meerkeuzevragen, waarvan minimaal 45 vragen beantwoord moeten worden voor een voldoende.

Het theorie examen duurt 90 minuten.

Taaltoets
Kandidaten die het digitale theorie examen niet in het Engels afleggen, dienen tevens een taaltoets te maken.

De taaltoets wordt digitaal afgenomen en bestaat uit 20 meerkeuzevragen, waarvan minimaal 14 vragen goed beantwoord moeten worden voor een voldoende.  Deze toets zal aansluitend het theorie examen afgenomen worden.

De taaltoets duurt 30 minuten.

Praktijk examen
Het praktijkexamen wordt in koppels afgenomen. De kandidaat krijgt van de examinator een praktijkopdracht die in 240 minuten uitgevoerd dient te worden onder toezicht van de examinator. Na afloop zal de examinator het examen met de examenkandidaat evalueren en krijgt de examenkandidaat een positief of negatief advies. De definitieve certificatie beslissing ligt bij de ‘ECOL Examination Commission’.

Voorwaarden voor deelname aan een ECOL-training en -examen zijn;

  • 18 jaar of ouder
  • In het bezit zijn van een C-rijbewijs
  • Basiskennis van de Engelse taal hebben
  • Voldoende praktische vaardigheden hebben (ten minste EQF-niveau 2)

Voor actuele informatie verwijzen we u graag door naar: https://ecol-esta.eu/