Dispensatieregeling diploma’s SSVV

Op 4 juni 2020 heeft SSVV besloten om de dispenatieregeling voor diploma’s en certificaten uit het Centraal Diploma Register te beperken tot diplomahouders van wie het diploma tussen 13 maart en 1 juli 2020 verloopt.

Voor een toelichting op het besluit verwijzen we naar https://www.ssvv.nl/actueel/ssvv-neemt-maatregelen-vanwege-coronavirus .

Recent Posts
xy-masterclass-homepage